TERAPIA GRUPOWA

Zajęcia grupowe prowadzone w Centrum mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez naukę współpracy. Wspierają rozwój emocjonalny dzięki ćwiczeniu regulacji emocji. W ramach zajęć wykorzystywane są techniki Treningu Umiejętności Społecznych, a uczestnicy spędzają czas na wspólnej zabawie, rozmowie, rozwiązywaniu sytuacji problemowych, wykonywaniu projektów oraz zadań w parach i grupie.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży:
• mających trudności społeczne
• z trudnościami w komunikacji
• nieumiejących współpracować
• wpadających w częste konflikty z rówieśnikami
• mających problemy z agresją
• o opóźnionym rozwoju społeczno-emocjonalnym
• z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• nieśmiałych i wycofanych
• mających ograniczony kontakt z rówieśnikami

Czas terapii: 50 minut/raz w tygodniu
Koszt terapii: 50 zł /zajęcia – płatne z góry (200 zł) za cały miesiąc

Telefon: 505 008 694

www.specjalisci.org

Częstochowskie Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Dąbrowskiego 41 lok 5
42-200 Częstochowa