Trening Umiejętności Wychowawczych

Category : Bez kategorii

Zajęcia skierowany do rodziców, opiekunów

Rozwijanie umiejętności:
• budowania dobrej relacji z dziećmi,
• skutecznego komunikowania się z dziećmi,
• stawiania granic i egzekwowania zasad,
• radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem.

PROGRAM
• Skuteczne komunikowanie się z dzieckiem.
• Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
• Pomoc dziecku w radzeniu sobie z emocjami.
• Stawianie granic, skuteczne wprowadzanie zasad i ich egzekwowanie.
• Motywowanie – skuteczne stosowanie pochwały.

Program jest realizowany w formie warsztatów trwających 16 godzin dydaktycznych.
Zajęcia w sobotę i w niedzielę w godz. 9.00-15.00

Koszt : 800 zł za całe szkolenie.
Telefon: 505 008 694

Częstochowskie Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Dąbrowskiego 41 lok 5
42-200 Częstochowa


Komentarze

    Archiwum

    Licznik

    Liczniki na stonę