W ramach działalności Centrum proponujemy różne formy pomocy specjalistycznej:

(BEZ SKIEROWAŃ , BEZ ORZECZEŃ, BEZ KOLEJEK)

• Psychoterapia dorosłych i młodzieży
• Terapia dzieci w wieku szkonym
• Terapia uzależnień
• Terapia małżeńska i par
• Terapia rodzinna