A jeśli nie jedyny, to przynajmniej pierwszy! Od 1997r istniejemy z Wami i dla Was ! I posiadamy status niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej

W ramach działalności Pracowni proponujemy różne formy pomocy w Poradniach:


• Poradnia Psychoterapii dorosłych i młodzieży
• Poradnia Terapii dzieci
• Poradnia Uzależnień
• Poradnia Małżeńska i Par
• Poradnia Seksuologiczna
• Poradnia Rodzinna
• Poradnia Autyzmu
* Poradnia zespołu ADHD i Aspergera dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Poradnia ze schorzeniami zdrowotnymi (dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami )