Problemy, z którymi można się zgłaszać centrum

Zespół ds.dzieci w wieku szkolnym
całościowe zaburzenia rozwoju,
kłopoty w nauce,
braki dojrzałości szkolnej
zaburzenia rozwojowe,
problemy z koncentracją uwagi,
zaburzenia zachowania,
trudności adaptacyjne,
konflikty rówieśnicze,
niska samoocena,
przemoc rówieśnicza

Zespół ds.młodzieży
trudności w radzeniu sobie z uczuciami (smutek, lęk, złość…)
niska samoocena
myśli i próby samobójcze, autoagresja
konflikty młodzież- dorośli
konflikty rówieśnicze,
przemoc i cyber przemoc
problemy adaptacyjne
stres i radzenie sobie z nim
uzależnienia i ryzyko uzależnienia

Zespół ds. rodziny
trudności w radzeniu sobie z uczuciami
zaburzenia emocjonalne (smutek, lęk, złość…)
zaburzenia zachowania
zaburzenia osobowości,myśli i próby samobójcze, autoagresja, stany depresyjne
konflikty rodzinne
trudności wychowawcze
konflikty rówieśnicze
problemy wieku dojrzewania
doświadczanie przemocy
problemy adaptacyjne
stres i radzenie sobie z nim
uzależnienia i ryzyko uzależnienia