Programy szkoleniowe

Psychodietetyka sportowa

Szkolenie podstawowe

Psychodietetyka to najprościej mówiąc dziedzina wiedzy zajmująca się psychologicznymi aspektami odżywiania się człowieka. Stwierdzenie takie choć poprawne to jednak niewystarczające.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) uznała otyłość za najczęściej występującą chorobę metaboliczną mało tego, niektórzy badacze uznają otyłość za światową epidemię XXI wieku. Nadmierna masa ciała stanowi piąty co do częstości czynnik ryzyka zgonów na świecie. Ponad to nadmierna waga, sprzyja pojawianiu się zaburzeń nastroju, depresji.
Ponieważ fizjologia idzie w parze z psychologią, to walkę z nadmiarem ciała możemy zacząć już od zmiany sposobu myślenia! Zmiana nawyków to kolejny krok do wprowadzenia pewnej regulacji w procesach metabolicznych naszego organizmu.
Psychodietetyka zajmuje się nie tylko otyłością! Psychodietetyk jest w stanie pomóc osobom cierpiącym z powodu anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się i nie tylko! Także osobą które chcą poprawić sylwetkę przed nadchodzącymi wakacjami. Stosowana jest także w profesjonalnym sporcie. Zwiększenie motywacji, utrzymanie pobudzenia na stałym poziomie oraz ułożenie do tego odpowiedniego planu żywienia to jedno z wielu zadań psychodietetyka sportowego.

Część 1.

1. Podstawy dietetyki sportowej
2. Plan żywieniowy – ogólne informacje
3. Podstawy psychofizjologii i fizjologii
4. Suplementacja

Część 2.

1. Emocje i motywacje
2. Osobowość sportowca / diagnoza
3. Styl żywienia / diagnoza
4. Styl poznawczy / diagnoza

Część 3.

1. Rozkład emocji pozytywnych
2. Rozkład emocji negatywnych
3. Prowadzenie dziennika i statystyki
4. Pomiary /waga/obwody/tętno/ciśnienie/spalanie kalorii
5. Praktyka

Podczas szkolenia podstawowego słuchacz otrzymuje podstawową wiedzę dotyczącą programu psychodietetyki sportowej przygotowanego przez Częstochowskie Centrum Diagnozy i Terapii.
Szkolenie podstawowe trwa ok 3 godzin. Szkolenie zaawansowane to 6 dwudniowych spotkań raz w tygodniu, po 3-5 godzin. W celu dodatkowych informacji należy kontaktować się z Centrum.