Współpracownicy

mgr Iwona Wojnowska
tel: 533288355

Absolwentka śląskiej Szkoły Psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie pracuje jako psychoterapeuta na oddziale dziennym psychiatrycznym i w poradni zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w psychoterapii osób, które doświadczyły w swoim życiu trudnych wydarzeń. Czasami dotyczy to jednorazowych nagłych spraw jak wypadek samochodowy, napad, pobicie czy gwałt. Innym razem są to sytuacje życiowe w których dana osoba musiała funkcjonować przez długi okres czasu ( choroba nowotworowa, rozwód , przemoc, porwania, działania wojenne, kataklizmy i zamachy). Warsztatu uczył mnie Dr. Rony Berger i Jarosław Gliszczyński.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie (przemoc, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, choroba nowotworowa, żałoba, samobójstwa) wyniesione z takich miejsc pracy jak : Caritas (7 lat) i Hospicjum (11 lat).

Doświadczenie zawodowe :

– Ukończony kurs Osobowość sprawców zabójstw z uwzględnieniem Modus Operandi – OPSIPP Kraków 2017
– Ukończony kurs „Seksualni seryjni mordercy- portret psychologiczny sprawcy” – Centrum Psychologii Kryminalnej (certyfikat) 2017
– Ukończony kurs Profilowanie Kryminalne – OPSIPP Kraków 2016
– 2016-2017 – prowadzenie wykładów i indywidualnych konsultacji dla pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego i ich rodzin w Jurajskiej Akademii Onkologicznej w Częstochowie
– 2015-2016 – prowadzenie warsztatów i zajęć o charakterze psychoterapeutycznym i psychoedukacyjnym w ramach Akademii Walki z Rakiem, Częstochowa
– Grudzień 2015 – prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych na temat radzenia sobie z osobami z zaburzeniami psychicznymi, pracownicy MOPS Radomsko
– 2015- Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu MOPS Radomsko
– Uniwersytet Śląski w Katowicach – Uczestniczenie w międzynarodowej konferencji oraz warsztatach nt. „Wczesnych interwencji w następstwie traumatycznych zdarzeń” – dr. Rony Berger
– 01.2015 Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych prowadzenie warsztatów dla uczestników konferencji oraz wykład „Lęk : pacjent-rodzina – zespół hospicyjny”
– 02.2014 – Międzynarodowa Konferencja dot. Dramy Stosowanej – Warszawa
– Luty 2012 – seminarium specjalistyczne w Polskim Instytucie Psychodramy : „Psychodrama w terapii uzależnień”

– Racjonalna Terapia Zachowania I stopień – ukończony kurs , marzec 2011, PTP Warszawa

– XV Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych prowadzenie warsztatów dla uczestników konferencji „Radzenie sobie ze stresem”
– Konferencja „Barwy życia – naucz się pomagać sobie” , Hospicjum im. Brata Alberta, Jaworzno , uczestnictwo czynne – wykład ,,Wewnętrzne krajobrazy w procesie arteterapii”
– XIV Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych- prowadzenie warsztatów dla uczestników konferencji
– XIII Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych– udział czynny , wykład „Artterapia i muzykoterapia w opiece paliatywnej na przykładzie Oddziału Dziennego Opieki paliatywnej w Częstochowie”
– Opieka paliatywna w idei hospicyjnej – szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek (Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej) – uczestnictwo czynne
– Wybrane zagadnienia psychoonkologii – warsztaty (Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydział Opieki Zdrowotnej ŚUM w Katowicach.)
– Zespoły otępienne – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna dla chorych i rodzin – seminarium (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin „Yava”)
– Drama w pozytywnej profilaktyce – konferencja (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP -KLATKA), SWPS Warszawa – Techniki plastyczne w arteterapii, Techniki muzyczne w arteterapii oraz muzykoterapia – warsztaty (Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów „Linie”) mniej

Szkolenia