Stały-Zespół

Psychoterapia dorosłych i młodzieży :

mgr Robert Kowalczuk
Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej dorosłych i młodzieży. Od 19 lat pracuje jako psychoterapeuta. Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach . Uczestnik w superwizji grupowej i indywidualnej prowadzonej przy Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.W procesie certyfikacji. Stały ekspert w mediach. Współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi . Ceniony i lubiany przez pacjentów za rzetelność, dociekliwość . Żonaty , ma trzy córki. www.kowalczuk.bloog.pl

mgr Marzena Rajek
Specjalizuje się w psychoterapii krótkoterminowej indywidualnej dorosłych. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Posiada licencję Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce uprawniającą do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń.

Terapia dzieci:

mgr Agnieszka Wójcik
Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami zdobywanym w specjalistycznych ośrodkach terapii, na oddziale psychiatrii dziecięcej, w placówkach edukacyjnych i poradnictwie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną, kurs wczesnej interwencji psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Posiada uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu wieloprofilowej diagnozy oraz terapii, szczególnie w nurcie behawioralnym – w tej metodzie odbyła staż terapeutyczny i pracowała pod superwizją. Zrealizowała szkolenia z zakresu terapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, terapii poznawczo – behawioralnej, modyfikacji zachowań trudnych, diagnozy i terapii mutyzmu, a także Terapii Ręki. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poszerza doświadczenie.
Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci. Specjalizuje się w pracy z dziećmi bardzo małymi oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym zmagającymi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami zachowania.

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci. Posiada kilkuletnie
doświadczenie w pracy zawodowej. Obecnie pracownik Zespołu Szkół Nr 23 WWR(wczesne wspomaganie rozwoju) w Częstochowie. Mężatka , ma dwie córki.

Terapia uzależnień:

mgr Dorota Knitter
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualna dla:
• Dorosłych osób uzależnionych / alkoholizm, narkomania, lekomania, pracoholizm,
nikotynizm( szczególnie dla kobiet w ciąży) , hazard oraz uzależnienie od Internetu/
• Członków rodzin osób uzależnionych / współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików
• Młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i zagrożonych uzależnieniem i uzależnionej:
– diagnostyka, konsultacje, pod indywidualne zapotrzebowanie- dobór ośrodka
– praca z rodzinami /rodzice, rodzeństwo uzależnionej młodzieży/
Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej, osoby w kryzysie. Konsultacje rodzinne.
Przez 16 lat pracowała Ośrodkach i Poradniach Uzależnień od Alkoholu. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i 18-letnie doświadczenie zawodowe .
Od 2004 roku Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

Terapia małżeńska i par:

mgr Robert Kowalczuk
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par. Od 17 lat pracuje jako terapeuta . Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach . Uczestnik w superwizji grupowej i indywidualnej prowadzonej przy Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.W procesie certyfikacji. Stały ekspert w mediach. Współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi . Bardzo lubiany terapeuta . Żonaty , ma trzy córki.

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par. Posiada kilku letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Uczestniczka kursu terapii systemowej OSzS w Krakowie. Mężatka , ma dwie córki.

Terapia zespołu ADHD i Aspergera dzieci, młodzieży

mgr Agnieszka Wójcik
Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami zdobywanym w specjalistycznych ośrodkach terapii, na oddziale psychiatrii dziecięcej, w placówkach edukacyjnych i poradnictwie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną, kurs wczesnej interwencji psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Posiada uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu wieloprofilowej diagnozy oraz terapii, szczególnie w nurcie behawioralnym – w tej metodzie odbyła staż terapeutyczny i pracowała pod superwizją. Zrealizowała szkolenia z zakresu terapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, terapii poznawczo – behawioralnej, modyfikacji zachowań trudnych, diagnozy i terapii mutyzmu, a także Terapii Ręki. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poszerza doświadczenie.
Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci. Specjalizuje się w pracy z dziećmi bardzo małymi oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym zmagającymi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami zachowania.

Terapia Rodzinna:

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii rodzinnej. Posiada kilku letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Uczestniczka kursu terapii systemowej OSzS w Krakowie.

Współpracujemy z:

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie
01-382 Warszawa
ul. Szczotkarska 48a
tel./fax 022 666 10 36
www.niebieskalinia.pl
e-mail: porozumienie@niebieskalinia.pl

www.psychiatria.org.pl
www.depresja.org
www.ekonferencje.pl
Sekcja Psychoterapii www.sekcjapsychoterapii.pl
Psychiatria i Psychoterapia www.psychiatriapsychoterapia.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej www.ptpp.pl
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne www.psychoanaliza.org.pl
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne www.kcp.krakow.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej www.psychodynamika.pl