Stały-Zespół

Psychoterapia dorosłych i młodzieży :

mgr Robert Kowalczuk
Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej dorosłych i młodzieży. Od 19 lat pracuje jako psychoterapeuta. Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach . Uczestnik w superwizji grupowej i indywidualnej prowadzonej przy Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.W procesie certyfikacji. Stały ekspert w mediach. Współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi . Ceniony i lubiany przez pacjentów za rzetelność, dociekliwość . Żonaty , ma trzy córki. www.kowalczuk.bloog.pl

mgr Marzena Rajek
Specjalizuje się w psychoterapii krótkoterminowej indywidualnej dorosłych. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Posiada licencję Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce uprawniającą do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń.

mgr Katarzyna Mazan
Psycholog prowadzący poradnictwo seksuologiczne.
Absolwentka psychologii na wrocławskim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pisała pracę dyplomową która była publikowana m.in. na stronie gazety Newsweek . Ukończyła studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie szkolenia z Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Zawodowy muzyk- gra na pianinie, gitarze i organach kościelnych.

Terapia dzieci:

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci. Posiada kilkuletnie
doświadczenie w pracy zawodowej. Obecnie pracownik Zespołu Szkół Nr 23 WWR(wczesne wspomaganie rozwoju) w Częstochowie. Mężatka , ma dwie córki.

Terapia uzależnień:

mgr Dorota Knitter
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualna dla:
• Dorosłych osób uzależnionych / alkoholizm, narkomania, lekomania, pracoholizm,
nikotynizm( szczególnie dla kobiet w ciąży) , hazard oraz uzależnienie od Internetu/
• Członków rodzin osób uzależnionych / współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików
• Młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i zagrożonych uzależnieniem i uzależnionej:
– diagnostyka, konsultacje, pod indywidualne zapotrzebowanie- dobór ośrodka
– praca z rodzinami /rodzice, rodzeństwo uzależnionej młodzieży/
Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej, osoby w kryzysie. Konsultacje rodzinne.
Przez 16 lat pracowała Ośrodkach i Poradniach Uzależnień od Alkoholu. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i 18-letnie doświadczenie zawodowe .
Od 2004 roku Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

Terapia małżeńska i par:

mgr Robert Kowalczuk
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par. Od 17 lat pracuje jako terapeuta . Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach . Uczestnik w superwizji grupowej i indywidualnej prowadzonej przy Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.W procesie certyfikacji. Stały ekspert w mediach. Współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi . Bardzo lubiany terapeuta . Żonaty , ma trzy córki.

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par. Posiada kilku letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Uczestniczka kursu terapii systemowej OSzS w Krakowie. Mężatka , ma dwie córki.

Terapia Rodzinna:

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii rodzinnej. Posiada kilku letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Uczestniczka kursu terapii systemowej OSzS w Krakowie.

Współpracujemy z:

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie
01-382 Warszawa
ul. Szczotkarska 48a
tel./fax 022 666 10 36
www.niebieskalinia.pl
e-mail: porozumienie@niebieskalinia.pl

www.psychiatria.org.pl
www.depresja.org
www.ekonferencje.pl
Sekcja Psychoterapii www.sekcjapsychoterapii.pl
Psychiatria i Psychoterapia www.psychiatriapsychoterapia.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej www.ptpp.pl
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne www.psychoanaliza.org.pl
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne www.kcp.krakow.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej www.psychodynamika.pl