DIAGNOZA
• Diagnoza poziomu inteligencji i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 1,5 – 2 godz. – koszt: 150,- zł
• Kompleksowe badanie pedagogiczne i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 1, 5 godz. – koszt: 150,- zł
• Kompleksowe badanie psychologiczne i wydanie opinii
Czas trwania badania ok. 3 godz. – koszt: 300,- zł
• Kompleksowe badanie psychologiczno – pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji, trudności szkolnych ) i wydanie opinii + omówienie wskazań do pracy
Czas trwania badania ok. 4 godz. (3 spotkania) – koszt: 400,- zł
• Kompleksowe badanie psychologiczne- pedagogiczno- logopedyczne gotowości szkolnej 6-latka i wydanie opinii + wskazania
Czas trwania badania ok. 4 godz. (4 spotkania) – koszt: 500,- zł
• Kompleksowe badanie o wczesnym wspomaganiu rozwoju ( badanie psychologiczne pedagogiczne – logopedyczne ) i wydanie opinii i wskazań – koszt 500,- zł
• Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów – 150 zł
• Diagnoza w sprawie lateralizacji – koszt 100,- zł
________________________________________
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA wraz z wydaniem wyniku badania
• Czas trwania badania ok. 1 godz. – koszt: 100,- zł
________________________________________
KONSULTACJA
• Jednorazowa konsultacja psychologiczna (ok. 1 godz.) – 100,- zł
• Jednorazowa konsultacja pedagogiczna (ok. 1 godz.) – 100,- zł
• Jednorazowa konsultacja logopedyczna (ok. 1 godz.) – 100,- zł
________________________________________
TERAPIA
• Terapia psychologiczna (1 godz.) – 100,- zł
• Terapia pedagogiczna (1 godz.) – 100,- zł
• Terapia logopedyczna (45 min.) – 100,- zł
• Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od stycznia 2016 r / zajęcia nieodpłatne/dla dzieci od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole.

———————————————————————————————

Terapia Małżeńska i Par
Spotkanie Konsultacyjne – 200 zł (2 h)
Terapia małżeńska, pary – 180 zł (1,5 h)

Terapia Rodzinna
Spotkanie Konsultacyjne – 200 zł (2 h)
Spotkanie Terapii Rodzinnej – 180 zł (1,5 h)
* Nasza Poradnia jest wyposażona we wszystkie nowoczesne testy do badania.


Komentarze

    Archiwum

    Licznik

    Liczniki na stonę