Zespół ds. dzieci w wieku szkolnym

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • kłopoty w nauce,
 • braki dojrzałości szkolnej
 • zaburzenia rozwojowe,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności adaptacyjne,
 • konflikty rówieśnicze,
 • niska samoocena,
 • przemoc rówieśnicza

Zespół ds. młodzieży

 • trudności w radzeniu sobie z uczuciami (smutek, lęk, złość…)
 • niska samoocena
 • myśli i próby samobójcze, autoagresja
 • konflikty młodzież – dorośli
 • konflikty rówieśnicze,
 • przemoc i cyberprzemoc
 • problemy adaptacyjne
 • stres i radzenie sobie z nim
 • uzależnienia i ryzyko uzależnienia

Zespół ds. rodziny

 • trudności w radzeniu sobie z uczuciami
 • zaburzenia emocjonalne (smutek, lęk, złość…)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia osobowości, myśli i próby samobójcze, autoagresja, stany depresyjne
 • konflikty rodzinne
 • trudności wychowawcze
 • konflikty rówieśnicze
 • problemy wieku dojrzewania
 • doświadczanie przemocy
 • problemy adaptacyjne
 • stres i radzenie sobie z nim
 • uzależnienia i ryzyko uzależnienia

Jaką pomoc proponujemy

Konsultacje – jedno lub kilka spotkań wstępnych z psychoterapeutą, pozwalające określić problem i zaproponować odpowiednią formę pomocy.


Psychoterapia indywidualna – polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, gdy problemy wymagają stałej pracy terapeutycznej.


Psychoedukacja – porada, edukacja pozwalająca na zrozumieniu istoty aktualnego problemu i rozwiązania go.


Terapia małżeńska, par – praca nad problemami pojawiającymi się w parze polega na spotkaniach z obojgiem partnerów. Sesje terapeutyczne mające na celu osiągniecie poprawy w związku lub pomoc w podjęciu decyzji co do jego kontynuacji lub rozstania.


Terapia dzieci w wieku szkolnym – praca nad problemami pojawiającymi się u dzieci, polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą.

Terapia relacji rodzic – dziecko – zajmujemy się pracą nad poprawą jakości relacji rodziców z dziećmi, obejmującą rozwiązywanie problemów. W ramach spotkań z rodzicami pracujemy nad precyzyjnym ustaleniem przyczyn trudności w relacjach z dziećmi, następnie nad wprowadzeniem zmian, które usprawnią komunikację między rodzicami, oraz rodziców z dziećmi i poprawią jakość życia w rodzinie.

Terapia rodzinna – spotkania w gabinecie psychoterapeuty do doskonały sposób, by uporać się z problemami rodzinnymi. Często zrozumienie perspektywy drugiej osoby jest kluczem do przywrócenia harmonii domowej.

Terapia uzależnień – diagnoza i terapia uzależnionych i współuzależnionych

Dyskrecja

Pacjenci umawiani są na konkretne godziny, stąd nie muszą czekać w długich kolejkach w poczekalni i dodatkowo z tego powodu mogą być pewni, że pozostaną anonimowi.

Zasady pomocy

ZASADY PROWADZENIA POMOCY ZAWARTE POMIĘDZY:
CZĘSTOCHOWSKIM CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII REPREZENTOWANE PRZEZ:

……………………………………………………. a …………………………………………………………………………………..

 • W Gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 • Konsultacje i psychoterapia są odpłatne – koszt pojedynczej sesji wynosi ……. zł. Płatność następuje bezpośrednio po zakończeniu sesji( spotkania).
 • Podwyższanie opłat jest zapowiadane z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Konsultacja i poszczególne sesje trwają do …… min. Czas trwania całej psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie.
 • W przypadku spóźnienia lub nieobecności płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
 • Pacjent , który nie wywiązuje się z płatności po sesji , zobowiązany jest do uiszczania opłat za sesję w formie przedpłaty za następne wizyty
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu, chyba, że prowadzący uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 • Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za spotkanie. O terminie odwołanej sesji można rozmawiać telefonicznie.
 • Pomiędzy sesjami można w nagłych, kryzysowych sytuacjach dzwonić do prowadzącego.
 • Rozmowa telefoniczna nie zastępuje psychoterapii.
 • Prowadzący uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w spotkaniach.
 • Jeżeli prowadzący w trakcie spotkań uzna za konieczne konsultację z lekarzem psychiatrą( innym specjalistą) , pacjent zobowiązuje się zastosować do zaleceń.
 • Prowadzący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań , a także samego faktu korzystania przez klienta z pomocy, wobec osób trzecich, np. rodziny, osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami udzielającymi innych form pomocy np. psychiatrą udostępnia się tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent powinien informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

Pomoc online

Pomoc online stworzyłyśmy, aby ułatwić Państwu konsultację w przypadku, gdy nie mają Państwo możliwości spotkania się osobiście. W swojej pracy zdecydowanie preferujemy kontakt osobisty, jednocześnie rozumiemy, że bywają sytuacje kiedy taka forma kontaktu z różnych powodów może być niemożliwa. W związku z tym wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy wyżej wymienione rozwiązanie. Jeśli są Państwo zainteresowani konsultacją online.

 1. Prosimy o skontaktowanie się w celu umówienie spotkania pod wybrany numer tel.: 505 008 694
 2. Po ustaleniu terminu, prosimy o dokonanie wpłaty na podany numer konta w sms potwierdzającym termin konsultacji, według podanego cennika.
 3. Konsultacja może odbyć się po zaksięgowaniu wpłaty. Konsultacja trwa 60 minut.