Kompleksowe usługi na terenie szkoły. Dostosowane do potrzeb instytucji

Zajęcia profilaktyczne

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży” – alkohol, narkotyki, sekty, Internet, gry komputerowe. Proponujemy program profilaktyczno-wychowawczy, którego zadaniem jest podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zaangażowania. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom zgłaszanym przez nauczycieli, rodziców i samych uczniów.
Czas trwania: 3 godziny

Internet, komputer – przyjaciel czy wróg” – program profilaktyczny pokazujący zalety i wady korzystania z Internetu,komputera.
Czas trwania: 2 godziny

Masz prawo wiedzieć” – program odnosi się do zagrożeń związanych z wyjazdem za granice do pracy.
Czas trwania: 2 godziny

Manipulacja na rynku pracy” – program profilaktyczny pokazujący pułapki czekające na rynku pracy na młodych ludzi.
Czas trwania: 2 godziny

Antymanipulacja dla młodzieży” – program profilaktyczny przeciw uzależnieniu od grup destruktywnych. Proponujemy program profilaktyczno-wychowawczy, którego zadaniem jest podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zaangażowania i uczestniczenia w grupie o charakterze destrukcyjnym. Zajęcia maja charakter wykładowo – warsztatowy. Program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom zgłaszanym przez nauczycieli, rodziców i samych uczniów.
Czas trwania: 2 godziny.

Media informują czy uzależniają“. Zadaniem programu jest nauczenie umiejętności wychwytywania mechanizmów wpływów mediów, nabywania wiedzy i umiejętności związanej z odpornością na manipulacje. Rozpoznanie psychologicznych mechanizmów manipulacji (reklama telewizyjna, prasa, gazety młodzieżowe). Program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanym przez nauczycieli, rodziców. Jest to jeden z pierwszych programów tego typu dotyczący oddziaływania mediów.
Czas trwania: 2 godziny.

WARSZTATY – TRENINGI

Stres – autostres” – Warsztat poświęcony przyczynom i skutkom podwyższonego poziomu stresu. Uczy metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksu.
Czas trwania: 3 godziny

Gniew – i co dalej?” – Warsztat pozwalający uświadomić sobie czym jest gniew, jakie sytuacje go wywołują. Pozwala uświadomić sobie konsekwencje gniewu oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z gniewem i asertywnego wyrażania go.
Czas trwania: 2 godziny

Okres dorastania – jako jeden z etapów życia” – Są to zajęcia pozwalające na wzajemne określenie czynników utrudniających i ułatwiających okres dorastania.
Czas trwania: 2 godziny.

Agresja – co zamiast?” – Warsztat pozwala uświadomić sobie czym jest agresja, w jaki sposób się przejawia, a także jakie są jej konsekwencje. Pozwala nauczyć zachowań alternatywnych wobec agresji.
Czas trwania: 2 godziny

Relacje z nauczycielami” – Zajęcia dotyczą relacji miedzy uczniami a nauczycielami, wzajemnych oczekiwań, uczą mówienia i porozumiewania się w temacie uczeń – nauczyciel. Pozwalają na przyjrzenie się relacjom uczniów z nauczycielami i poprawieniu ich.
Czas trwania: 2 godziny.

Kontakt z rodzicami” – Celem warsztatu jest określenie czynników utrudniających i ułatwiających kontakt miedzy dziećmi a rodzicami. W okresie dorastania kontakt ten jest bardzo często zaburzony, powstaje ściana wzajemnego niezrozumienia. Obie strony obwiniają siebie nawzajem i są bezradne, i cierpią przez to. Warsztat pomaga wiec w poprawieniu i zapobieganiu tej sytuacji.
Czas trwania: 3 godziny.

Poznajmy siebie – integracja” – Celem tych zajęć jest ułatwienie zaistnienia w nowej grupie, przyspieszenie procesu integracji i wzajemnego poznania, nazwanie i osłabienie możliwych niepokojów związanych z nową sytuacją szkolną, utworzenie z klasy grupy zadaniowej, nastawionej na współpracę.

Techniki uczenia się” – Zajęcia pokazujące jak szybciej i skuteczniej się uczyć. Przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 3 godziny

Trening Antystresowy” – Umiejętność radzenia sobie ze stresem dla maturzystów, gimnazjalistów.
Czas trwania: 3 godziny.

Pierwsza praca” – Zajęcia przygotowujące młodzież do aktywnego poszukiwania pracy (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Czas trwania: 3 godziny.

Autoprezentacja” – Umiejętność przedstawienia swoich zdolności i doświadczenia. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 3 godziny.

Dla Grona Pedagogicznego:

Proponujemy kursy, szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria, prelekcje według zapotrzebowania grupy.

Dla Rodziców:

Proponujemy warsztaty, wykłady, prelekcje według zapotrzebowania rodziców i szkół.