1. Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
2. Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora.
3. Badania psychologiczne osób będących kandydatami do pełnienia czynności kuratora.
4. Badania psychologiczne osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa.
5. Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami
wybuchowymi , bronią ,amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
6. Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz
przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
7. Badania psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

mgr Marzena Rajek – posiada licencję Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce uprawniającą do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń.