Warsztaty dla przedszkoli

 1. Komunikacja społeczna
 2. Współpraca z rodzicami – doskonalenie kompetencji
 3. Metody diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola. Promocja przedszkola w środowisku
 5. Doskonalenie pracy z dziećmi przejawiającymi problemy emocjonalne i wychowawcze
 6. Metody i techniki relaksacyjne dla nauczycieli

Warsztaty – Szkoły podstawowe

 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – trening zastępowania agresji
 3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –z autyzmem i Zespołem Aspergera
 4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach -praca z uczniem zdolnym
 5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki.
 6. Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkoła- Efektywna współpraca z rodzicami.
 7. Nauczyciel – Profilaktyka wypalenia zawodowego
 8. Nauczyciel – Jak radzić sobie ze stresem

Warsztaty – Szkoły podadgimnazjalne

 1. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Komunikacja interpersonalna
 2. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Radzenie sobie ze stresem.
 3. Wspieranie pracy wychowawców klas. Modelowanie zachowań uczniów.
 4. Wspieranie pracy wychowawców klas. Współpraca z rodzicami.
 5. Wspieranie pracy wychowawców klas.
 6. Wspieranie pracy wychowawców klas. B. Budowanie autorytetów
 7. Wspieranie pracy wychowawców klas. B. Jak mówić żeby młodzież nas słuchała i jak słuchać żeby młodzież do nas mówiła?
 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. Tolerancja
 9. Postawy uczniowskie. Wpływ grupy formalnej i nie formalnej na jednostkę.
 10. Niebezpieczeństwo w sieci – cyberprzemoc.