Jaką pomoc proponujemy:

Konsultacje – jedno lub kilka spotkań wstępnych z psychoterapeutą, pozwalające określić problem i zaproponować odpowiednią formę pomocy.
Psychoterapia indywidualna
– polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, gdy problemy wymagają stałej pracy terapeutycznej.
Psychoedukacja – porada, edukacja pozwalająca na zrozumieniu istoty aktualnego problemu i rozwiązania go.
Terapia małżeńska
– praca nad problemami pojawiającymi się w parze polega na spotkaniach z obojgiem partnerów.
Terapia dzieci
– praca nad problemami pojawiającymi się u dzieci, polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą.

Konsultacja i leczenie psychiatryczne

  • Terapia rodzinna

Diagnoza i terapia uzależnionych i współuzależnionych

Wspomaganie rozwoju małego dziecka.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)
Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.


Porady dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i słuchem oraz
opóźnieniem intelektualnym, jak prawidłowo funkcjonować na terenie
szkoły, domu i w grupie rówieśniczej.

Dojrzałość szkolna dziecka.

Ustalenie lateralizacji.

Dysleksja rozwojowa.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Terapia pedagogiczna dzieci autystycznych.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Specjalistyczna diagnoza oraz indywidualna terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce wynikająca np. z obniżenia intelektualnego, czy deficytów
w zakresie funkcji percepcyjno-wykonawczych niezbędnych w nauce czytania,
pisania i liczenia, barku stymulacji ze strony środowiska rodzinnego, problemów ze
zdrowiem, osłabienia sfery motywacyjnej, bądź braków programowych, które
utrudniają pracę na bieżącym materiale szkolnym.

( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)


Określenie predyspozycji zawodowych uczniów, również z upośledzeniem umysłowym oraz diagnoza i doradztwo pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, co trzeba wiedzieć, aby możliwie najtrafniej wybrać dla siebie zawód.


Leave a Reply

Komentarze

    Archiwum

    Licznik

    Liczniki na stonę