Pomoc

Jaką pomoc proponujemy:

Konsultacje – jedno lub kilka spotkań wstępnych z psychoterapeutą, pozwalające określić problem i zaproponować odpowiednią formę pomocy.
Psychoterapia indywidualna
– polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, gdy problemy wymagają stałej pracy terapeutycznej.
Psychoedukacja – porada, edukacja pozwalająca na zrozumieniu istoty aktualnego problemu i rozwiązania go.
Terapia małżeńska,par
– praca nad problemami pojawiającymi się w parze polega na spotkaniach z obojgiem partnerów.Sesje terapeutyczne mające na celu osiągniecie poprawy w związku lub pomoc w podjęciu decyzji co do jego kontynuacji lub rozstania.
Terapia dzieci w wieku szkolnym
– praca nad problemami pojawiającymi się u dzieci, polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą.

  • Terapia rodzinna
  • Diagnoza i terapia uzależnionych i współuzależnionych

    Dodaj komentarz