Szkolenia

Szkolenia dla instytucji państwowych (urzędów), stowarzyszeń, młodzieżówek, lokalnych działaczy samorządowych, organizacji pozarządowych

 • Sztuka prezentacji
 • Prowadzenie zebrań z pracownikami
 • Style kierowania
 • Modelowanie zachowań i postaw podwładnych
 • Zarządzanie stresem
 • Mistrzowskie przywództwo – szkolenie dla liderów
 • Seminarium indywidualnej pracy z klientem.

TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

 • Warsztat komunikacji
 • Warsztat asertywności
 • Warsztat antystresowy
 • Techniki terapeutyczne
 • Praca z przemocą, agresją
 • Praca z psychomanipulacją
 • Trening twórczości
 • Trening wrażliwości
 • Trening relaksacyjny
 • Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 • Techniki szybkiego czytania
 • Tematyka, ramy czasowe jak również miejsce dostosowujemy do potrzeb klienta
 • Szczegółowe informacje można uzyskać mail: szkolenie@zespolpip.pl

Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców w placówkach oświatowych, psychologów,pedagogów, opiekunów świetlic terapeutycznych, ognisk, burs, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, studentów, rodziców, małżeństw, uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych / tematyka, ramy czasowe jak również miejsce dostosowujemy do potrzeb klienta

Cykl „pierwsza praca”

 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • List motywacyjny
 • Sztuka prezentacji
 • Asertywność


Asertywność:

 • Obrona swoich praw.
 • Asertywne mówienie o swoich zaletach i wadach.
 • Asertywne przyjmowanie ocen.
 • Asertywne reagowanie na pochwały.
 • Asertywne reagowanie na krytykę i atak.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych.
 • Wyrażanie uczuć negatywnych.
 • Asertywne słuchanie.
 • Asertywnosc w kontakcie z samym sobą.

Zarządzanie czasem

Sztuka prezentacji


Szkolenie „Jak przeciwdziałać przemocy w szkole” – skierowane jest do nauczycieli.
Cel: dostarczenie kompendium wiedzy oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na rozpoznanie i przeciwdziałanie agresji – przemoc w szkole.
Każdy uczestnik dostaje materiały dydaktyczne oraz literaturę pomocną w przeciwdziałaniu agresji w szkole.
Czas trwania: 6 godzin.

Warsztat Psychologicznego Treningu Grupowego
Celem warsztatu jest dostarczenie kompendium wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne i odpowiedzialne organizowanie, przygotowanie i prowadzenie grupy i zajęć. Rozumienie procesu grupowego jak i rozeznanie osobistych możliwości i ograniczeń dotyczących kontaktów indywidualnych oraz pracy grupowej.
Czas trwania: 2 – 2-dniowe spotkania.

Seminarium indywidualnej pracy z klientem.
Celem spotkania jest zwiększenie kompetencji i umiejętności osobistych jak też zawodowych stanowiących podstawę pomocnego kontaktu indywidualnego, takich jak empatia, budowanie kontaktu nie zaborcza życzliwość i akceptacja, słuchanie ze zrozumieniem itp. Dostarczenie również kompendium wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone w małych grupach mające charakter seminaryjno-warsztatowy.
Czas trwania: 1 – 2-dniowe spotkanie.

Warsztat – Oddziaływanie Mediów i Grup Destruktywnych – Rozpoznanie Psychologicznych Mechanizmów Manipulacji
Celem warsztatu jest umiejętność wychwytywania mechanizmów wpływów, nabycie wiedzy i umiejętności związanej z odpornością na manipulacje.
Czas trwania: warsztat trwa 1 dzien.


Seminarium dla wzbogacenia związku.
Celem spotkań jest: polepszenie komunikacji, wprowadzenie oczekiwanych przez obie strony zmian w relacji, odnowienie więzi partnerskich.
Są to spotkania dla par pragnących pozytywnej zmiany w swoich relacjach z wykorzystaniem tkwiących w związku zasobów (mocnych stron).
Czas trwania: spotkania odbywają się przez 2 weekendy (sobota, niedziela) w grupie (4-5 par).

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
Program obejmuje:
– analizę osobistych doświadczeń z przemocą
– diagnozę sytuacji i potrzeb ofiary przemocy
– zasady udzielania pomocy ofiarom
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawne, organizacyjne, współpraca służb i instytucji.
Czas trwania: 2 – 2-dniowe spotkania.

TRENING INTERPERSONALNY
ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

Warsztat trwa 4 dni. Każdego dnia przewidziana jest praca w dwóch blokach -po 4 godz.

Warsztat komunikacji – praca nad poprawa kontaktów interpersonalnych w życiu osobistym i miejscu pracy.

Warsztat asertywności – praca nad umiejętnością mówienia NIE oraz ćwiczenie zachowań nieagresywnych i nieuległych, pomocnych w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat antystresowy – praca nad umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz nauka technik relaksacyjnych.

Warsztat socjoterapeutyczny – uczestnicy poznają zjawiska i procesy grupowe, sposób planowania zajęć i formy pomocy. A w części treningowej maja możliwość zorganizowania przez siebie zajęć dla grupy. Ich przebieg, wyniki oraz trudności w realizacji omawiają i analizują w grupie treningowej. Dodatkowo jest to doskonała okazja do bycia w roli „prowadzącego” i „uczestnika”.
Czas trwania 2 – 2 dniowe spotkania.

Trening twórczości – trening pozwala na wykorzystanie własnego potencjału i uruchomienie własnej aktywności, stwarza motywacje do twórczych poszukiwań w pracy nad sobą i w pracy zawodowej.

Trening wrażliwości – pozwala stawiać się w sytuacji różnych osób, odczuwanie uczuć innych. Uczy umiejętności przewidywania i rozumienia innych jest pomocny w życiu osobistym i zawodowym.

Trening relaksacyjny – trening ten uczy uspokojenia i wyciszenia, zapoznaje z technikami wizualizacji. Pozwala poznać techniki redukowania napięcia emocjonalnego.

Treningi interpersonalne

Treningi integracyjne

Niepowodzenia w szkole – przyczyny, jak zapobiegać

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży – alkohol, narkotyki, sekty, Internet, gry komputerowe,

Stres w zawodzie nauczyciela

Dla Grona Pedagogicznego.
Proponujemy grupy wsparcia, grupy konsultacyjne dla grona pedagogicznego pomagające w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz warsztaty, wykłady, seminaria, prelekcje według zapotrzebowania .

Dla Rodziców.
Proponujemy warsztaty, wykłady, prelekcje według zapotrzebowania rodziców i szkół.

Szczegółowe informacje można uzyskać mail: szkolenie@zespolpip.pl

Szkolenia dla firm:

 • zarządzanie zespołem:
  • Budowanie zespołu
  • Zarządzanie poprzez komunikacje
  • Zarządzanie w sytuacji zmiany
  • Zarządzanie konfliktem
  • Zarządzanie czasem
  • Ocena i analiza pracy
  • Zarządzanie motywacja
  • Sztuka prezentacji
  • Trening twórczości
  • Warsztat Psychologicznego Treningu Grupowego
  • TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

 • sprzedaż/negocjacje:
  • Prezentacje w sprzedaży
  • Podstawowe techniki sprzedaży
  • Trening antystresowy dla sprzedawców
  • Seminarium indywidualnej pracy z klientem
  • TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

 • budowanie wizerunku firmy:
  • Budowanie komunikacji wewnętrznej w organizacji – PR wewnętrzny
  • Strategie rozwoju potencjału pracowników
  • Profesjonalna prezentacja
  • Kreowanie wizerunku osób: (komunikacja niewerbalna , ubiór, przemawianie publiczne, tworzenie wizerunku własnego)
  • Techniki przemawiania i dyskutowania
 • szkolenia trenerskie:
  • Prowadzenie zebrań z pracownikami
  • Coaching
  • Modelowanie zachowań i postaw pracowników
  • TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE


Warsztat komunikacji
– praca nad poprawa kontaktów interpersonalnych w życiu osobistym i miejscu pracy.

Warsztat asertywności – praca nad umiejętnością mówienia NIE oraz ćwiczenie zachowań nieagresywnych i nieuległych, pomocnych w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat antystresowy – praca nad umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz nauka technik relaksacyjnych.

Trening twórczości – trening pozwala na wykorzystanie własnego potencjału i uruchomienie własnej aktywności, stwarza motywacje do twórczych poszukiwań w pracy nad sobą i w pracy zawodowej.

Trening wrażliwości – pozwala stawiać się w sytuacji różnych osób, odczuwanie uczuć innych. Uczy umiejętności przewidywania i rozumienia innych jest pomocny w życiu osobistym i zawodowym.

Trening relaksacyjny – trening ten uczy uspokojenia i wyciszenia, zapoznaje z technikami wizualizacji. Pozwala poznać techniki redukowania napięcia emocjonalnego.

treningi rozwoju osobistego:

 • Zarządzanie stresem
 • Trening twórczości
 • Mistrzowskie przywództwo

dla działu obsługi klienta:

 • budowanie relacji interpersonalnych
 • efektywna komunikacja z klientem
 • profilaktyka stresu
 • kontakt z trudnym klientem

dla działu sprzedaży:

 • komunikacja interpersonalna i budowanie zespołu
 • umiejętność prezentowania usługi
 • umiejętność autoprezentacji
 • komunikacja niewerbalna
 • kreowanie zachowań asertywnych
 • techniki prezentacji

Autoprezentacja

Treningi integracyjne

Treningi interpersonalne

Praca z grupą

Analiza pracy indywidualnej

Analiza pracy z grupą

Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania

Techniki szybkiego czytania

Praca z trudnym klientem

Praca z agresją

Tematyka, ramy czasowe jak również miejsce dostosowujemy do potrzeb klienta

Szczegółowe informacje można uzyskać mail: szkolenie@zespolpip.pl

Dodaj komentarz