Warsztat/Trening

PRZEDSZKOLA

1. Komunikacja społeczna
2. Współpraca z rodzicami – doskonalenie kompetencji
3. Metody diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

4. Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola – Promocja przedszkola w środowisku

5. Doskonalenie pracy z dziećmi przejawiającymi problemy emocjonalne i wychowawcze

6. Metody i techniki relaksacyjne dla nauczycieli

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -dostosowanie wymagań edukacyjnych.

2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – trening zastępowania agresji

3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –z autyzmem i Zespołem Aspergera

4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach -praca z uczniem zdolnym

5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki.

6. Wspieranie pracy wychowawczej klas- bezpieczna szkoła- Efektywna współpraca z rodzicami.

7. Nauczyciel – Profilaktyka wypalenia zawodowego

8. Nauczyciel – Jak radzić sobie ze stresem

GIMNAZJA

1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym – Rodzice są partnerami szkoły

2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Wspieranie pracy wychowawców klas. Postawy uczniowskie – jak je kształtować?
4. Specyficzne umiejętności. Praca z uczniem zdolny

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Komunikacja interpersonalna

2. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych- Radzenie sobie ze stresem.

3. Wspieranie pracy wychowawców klas. Modelowanie zachowań uczniów.

4. Wspieranie pracy wychowawców klas. Współpraca z rodzicami.

5. Wspieranie pracy wychowawców klas.

6. Wspieranie pracy wychowawców klas. B Budowanie autorytetów

7. Wspieranie pracy wychowawców klas. B – Jak mówić żeby młodzież nas słuchała i jak słuchać żeby młodzież do nas mówiła?

8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. Tolerancja

9. Postawy uczniowskie. Wpływ grupy formalnej i nie formalnej na jednostkę.

10. Niebezpieczeństwo w sieci – cyberprzemoc.